Najčastejšie používaný program o maximálnej rýchlosti 16Mbit oboma smermi. Je postačujúci pre väčšinu zákazníkov aj v prípade ak používajú viac zariadení na pripojenie k internetu.