ProfiNET

ProfiNET

Tento program je najvyšší, ktorý si môžete objednať. Má maximálnu rýchlosť až na 32Mbit oboma smermi.

ClassicNET

ClassicNET

Najčastejšie používaný program o maximálnej rýchlosti 16Mbit oboma smermi. Je postačujúci pre väčšinu zákazníkov aj v prípade ak používajú viac zariadení na pripojenie k internetu.

MiniNET

MiniNET

Základný program o rýchlosti 8 Mbit obojsmerne je vhodný najmä pre menej náročných používateľov.